قسمت قطعات LCD


قسمت قطعات تلویزیون های ال سی دی شامل موارد زیر می باشد:

چوک های پر مصرف که در برد های تغذیه و اینورتر ال سی دی ها است.

لامپ های فلورسنت مخصوص لبتاب مانیتور و ال سی دی.

برد های تغدیه و اینورتر همه کاره