بخش خازن الکترولیتی مرغوب


خازن های الکترولیتی فروشگاه به دو دسته جنس خوب و معمولی تقسیم شده اند. خازن های جنس خوب اکثرا از برند های نیچیکون روبیکون النا پاناسونیک و برند های خوب دیگر هستند.

در فروشگاه مرکزی , خازن های خوب مورد استقبال بسیاری از تعمیر کاران قرار گرفته است به همین دلیل این خازن ها را در فروشگاه اینترنتی نیز قرار داده شده است.