PT2272-M4 org

آی سی pt2272-M4

وضعیت: موجود
قیمت: 13,500 ریال
تخفیفات
باز دید کننده گرامی درصورتی که شما این محصول را به تعداد خریداری کنید طبق جدول زیر شامل تخفیف خواهید شد
خرید از تعداد 50 تا تعداد 200شامل 2,000 ریال تخفیف میشود
نقد و بررسی

FIXED CODE DECODER/MOMENTARY/4-15V/4BIT

نظرات کاربران