سیم چین کوچک

micro nipper , سیم چین الکترونیکی

وضعیت: موجود
قیمت: 62,000 ریال
تخفیفات
باز دید کننده گرامی درصورتی که شما این محصول را به تعداد خریداری کنید طبق جدول زیر شامل تخفیف خواهید شد
خرید از تعداد 5 تا تعداد 10شامل 4,000 ریال تخفیف میشود
خرید از تعداد 11 تا تعداد 50شامل 6,000 ریال تخفیف میشود
نقد و بررسی
نظرات کاربران