سازه U شکل هفت سوراخ ضخيم

المان رباتیک U

وضعیت: موجود
قیمت: 1,200 ریال
تخفیفات
باز دید کننده گرامی درصورتی که شما این محصول را به تعداد خریداری کنید طبق جدول زیر شامل تخفیف خواهید شد
خرید از تعداد 50 تا تعداد 100شامل 50 ریال تخفیف میشود
خرید از تعداد 101 تا تعداد 200شامل 100 ریال تخفیف میشود
خرید از تعداد 201 تا تعداد 300شامل 150 ریال تخفیف میشود
خرید از تعداد 301 تا تعداد 400شامل 200 ریال تخفیف میشود
خرید از تعداد 401 تا تعداد 500شامل 250 ریال تخفیف میشود
نقد و بررسی
نظرات کاربران