کابل OTG

otg cable,رابط مادگی usb به نری میکرو usb

وضعیت: موجود
قیمت: 28,000 ریال
تخفیفات
باز دید کننده گرامی درصورتی که شما این محصول را به تعداد خریداری کنید طبق جدول زیر شامل تخفیف خواهید شد
خرید از تعداد 5 تا تعداد 10شامل 1,000 ریال تخفیف میشود
خرید از تعداد 11 تا تعداد 20شامل 2,000 ریال تخفیف میشود
خرید از تعداد 21 تا تعداد 30شامل 3,000 ریال تخفیف میشود
خرید از تعداد 31 تا تعداد 40شامل 4,000 ریال تخفیف میشود
خرید از تعداد 41 تا تعداد 50شامل 5,000 ریال تخفیف میشود
نقد و بررسی
نظرات کاربران