تگ RFID سر کلیدی قرمز

تگ RFID TAG 125Khz مدل جا سوئیچی

وضعیت: موجود
قیمت: 8,900 ریال
تخفیفات
باز دید کننده گرامی درصورتی که شما این محصول را به تعداد خریداری کنید طبق جدول زیر شامل تخفیف خواهید شد
خرید از تعداد 50 تا تعداد 100شامل 900 ریال تخفیف میشود
خرید از تعداد 101 تا تعداد 500شامل 1,500 ریال تخفیف میشود
نقد و بررسی
نظرات کاربران