وایرشو 0.5 کد1280پک 100تایی

وایر شو سفید E0508 پک 100 تایی

وضعیت: موجود
قیمت: 16,000 ریال
تخفیفات
باز دید کننده گرامی درصورتی که شما این محصول را به تعداد خریداری کنید طبق جدول زیر شامل تخفیف خواهید شد
خرید از تعداد 4 تا تعداد 8شامل 1,000 ریال تخفیف میشود
خرید از تعداد 9 تا تعداد 15شامل 2,000 ریال تخفیف میشود
خرید از تعداد 16 تا تعداد 50شامل 3,000 ریال تخفیف میشود
نقد و بررسی

از وایرشو برای اتصال سیم به ترمینال استفاده می شود.

نظرات کاربران