سرسیم فیشی جفتی قرمز1286

کابلشو فیشی نری مادگی قرمز مدل لول کد1286و1272

وضعیت: موجود
قیمت: 2,500 ریال
تخفیفات
باز دید کننده گرامی درصورتی که شما این محصول را به تعداد خریداری کنید طبق جدول زیر شامل تخفیف خواهید شد
خرید از تعداد 20 تا تعداد 50شامل 300 ریال تخفیف میشود
خرید از تعداد 51 تا تعداد 100شامل 600 ریال تخفیف میشود
خرید از تعداد 101 تا تعداد 500شامل 900 ریال تخفیف میشود
خرید از تعداد 501 تا تعداد 2000شامل 1,000 ریال تخفیف میشود
نقد و بررسی

سرسیم فشنگی نری مادگی برای اتصال دائم و موقت دو سیم به هم است. کابلشو فشنگی در عین آن که در هم به خوبی جفت می شوند اما بدون هیچ ابزار اضافه ای و با دست قابل اتصال و جداسازی هستند.


در مدل قرمز رنگ فیش فشنگی FRD1.25-156 سرسیم مادگی فشنگی و MPD1.25-156 سرسیم نری فشنگیاست , حداکثر سیم ورودی این کابلشو ها سایز 1.5 است.

نظرات کاربران