سرسیم فیشی جفتی آبی 1285

کابلشو فیشی نری مادگی آبی مدل لول کد1285و1271

وضعیت: موجود
قیمت: 2,800 ریال
تخفیفات
باز دید کننده گرامی درصورتی که شما این محصول را به تعداد خریداری کنید طبق جدول زیر شامل تخفیف خواهید شد
خرید از تعداد 20 تا تعداد 50شامل 300 ریال تخفیف میشود
خرید از تعداد 51 تا تعداد 100شامل 600 ریال تخفیف میشود
خرید از تعداد 101 تا تعداد 500شامل 900 ریال تخفیف میشود
خرید از تعداد 501 تا تعداد 1000شامل 1,000 ریال تخفیف میشود
نقد و بررسی

سرسیم فشنگی نری مادگی برای اتصال دائم و موقت دو سیم به هم است. کابلشو فشنگی در عین آن که در هم به خوبی جفت می شوند اما بدون هیچ ابزار اضافه ای و با دست قابل اتصال و جداسازی هستند.


در مدل آبی رنگ فیش فشنگی FRD2-156 سرسیم مادگی فشنگی و MPD2-156 سرسیم نری فشنگی است , حداکثر سیم ورودی این کابلشو ها سایز 2.5 است.

نظرات کاربران