کورکن سیم 1X کد1289

کور کن سیم مدل 1X کد1289

وضعیت: موجود
قیمت: 800 ریال
تخفیفات
باز دید کننده گرامی درصورتی که شما این محصول را به تعداد خریداری کنید طبق جدول زیر شامل تخفیف خواهید شد
خرید از تعداد 50 تا تعداد 100شامل 100 ریال تخفیف میشود
خرید از تعداد 101 تا تعداد 300شامل 200 ریال تخفیف میشود
خرید از تعداد 301 تا تعداد 2000شامل 250 ریال تخفیف میشود
نقد و بررسی

به وسیله کور کن سیم انتهای سیم ها را می بندند.

نظرات کاربران