کورکن سیم 2X کد1288

کورکن سیم مدل 2X کد1288

وضعیت: موجود
قیمت: 1,000 ریال
تخفیفات
باز دید کننده گرامی درصورتی که شما این محصول را به تعداد خریداری کنید طبق جدول زیر شامل تخفیف خواهید شد
خرید از تعداد 50 تا تعداد 100شامل 100 ریال تخفیف میشود
خرید از تعداد 101 تا تعداد 300شامل 200 ریال تخفیف میشود
خرید از تعداد 301 تا تعداد 2000شامل 300 ریال تخفیف میشود
نقد و بررسی

به وسیله کور کن سیم انتهای سیم ها را می بندند.

نظرات کاربران