مادگی کولری روبردی کد1300

کابلشو برنجی کولری مادگی رو بردی

وضعیت: موجود
قیمت: 700 ریال
نقد و بررسی

کابلشو برنجی کولری مادگی رو بردی به منظور استفاده فیوز کارتی (خودرویی) بر روی بردهای الکترونیکی  و موارد این چنینی استفاده می شود

نظرات کاربران