روش ها ارسال سفارش


با توجه به شهر مشتری روش های متفاوتی برای ارسال بسته وجود دارد.

ارسال پستی: این روش هیچ محدودیتی نداشته و برای کلیه مناطق فعال می باشد. هزینه ارسال در این روش بر حسب وزن محصول محاسبه می شود.

ارسال ترمینال: در این روش که برای اکثر شهر ها فعال است بسته با پیک موتوری به ترمینال و یا تاکسی ها(تاکسی فقط برای شهر های درون استان اصفهان) فرستاده میشود در این حالت هزینه پیک موتوری به فاکتور اضافه می شود. اما هزینه خود ترمینال پس کرایه شده و به عهده مشتری است.

ارسال پیک موتوری: این روش فقط برای داخل شهر اصفهان است.