چرا خرید اینترنتی؟؟؟


1-خرید اینترنتی به شما امکان مقایسه قیمت ها را می دهد.

2-در هر هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز می توانید به فروشگاه دسترسی داشته باشید

3-آگاهی از اقلام الکترونیکی موجود در بازار ایران

4-ایجاد قیمت ها رقابتی و منصفانه

5-نداشتن هزینه های جانبی برای سفرهای شهری و برون شهری حوادث احتمالی در آنها

6-صرفه جویی به دلیل جلوگیری از خرید برنامه ریزی نشده

7-سهولت خرید برای آن دسته از افراد که موقعیت فیزیکی یا اجتماعی خاص دارند

8-عرضه شدن اجناس در فروشگاه اینترنتی ارزان تر از خود فروشگاه مرکزی

9-تحویل درب منزل و دوری از شلوغی و کاهش ترافیک