بست , اسپیسر , گلند , پیچ / اسپیسر فلزی

ویژگی‌های دسته‌بندی

جستجو در محصولات دسته‌بندی

اسپیسر فلزی 0.7 سانتی فلزی FM

۱۰,۷۰۰ ریال ۱۰,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 0.8 سانتی فلزی FM

اسپیسر 8 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 0.8 سانتی متری فلزی ای...

۱۱,۱۲۳ ریال ۱۰,۳۹۵ ریال

اسپیسر فلزی 4.5 سانتی فلزی FF

۳۶,۴۸۷ ریال ۳۴,۱۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 0.5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 5 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 0.5 سانتی متری فلزی ای...

۱۰,۵۹۳ ریال ۹,۹۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1 سانتی فلزی FM

اسپیسر 10 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 1 سانتی متری فلزی ایج...

۱۲,۳۰۵ ریال ۱۱,۵۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1.5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 15 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 1.5 سانتی متری فلزی ا...

۱۶,۵۸۵ ریال ۱۵,۵۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2 سانتی فلزی FM

اسپیسر 20 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 2 سانتی متری فلزی ایج...

۱۹,۷۹۵ ریال ۱۸,۵۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2.5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 25 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 2.5 سانتی متری فلزی ا...

۲۳,۰۰۵ ریال ۲۱,۵۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3 سانتی فلزی FM

اسپیسر 30 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 3 سانتی متری فلزی ایج...

۳۲,۹۵۶ ریال ۳۰,۸۰۰ ریال

پیچ و مهره فلزی اسپیسر 3X6 میلی

۱,۶۰۷ ریال ۱,۵۰۲ ریال

اسپیسر فلزی 4 سانتی فلزی FM

اسپیسر 40 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 4 سانتی متری فلزی ایج...

۳۳,۷۰۵ ریال ۳۱,۵۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3.5 سانتی فلزی FM

۳۳,۵۴۵ ریال ۳۱,۳۵۰ ریال

اسپیسر فلزی 5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 50 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 5 سانتی متری فلزی ایج...

۳۹,۰۵۵ ریال ۳۶,۵۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 0.5 سانتی فلزی FF

۷,۴۱۵ ریال ۶,۹۳۰ ریال

اسپیسر فلزی 1 سانتی فلزی FF

۱۱,۷۷۰ ریال ۱۱,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1.5 سانتی فلزی FF

۱۱,۷۷۰ ریال ۱۱,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2 سانتی فلزی FF

۱۵,۳۰۱ ریال ۱۴,۳۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2.5 سانتی فلزی FF

۲۳,۰۰۵ ریال ۲۱,۵۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3 سانتی فلزی FF

۲۹,۴۲۵ ریال ۲۷,۵۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3.5 سانتی فلزی FF

۳۱,۷۷۹ ریال ۲۹,۷۰۰ ریال

تخفیف‌های ویژه

با عضویت در وبسایت از تخفیف‌های ویژه برخوردار خواهید شد، کدهای تخفیف تنها برای اعضا گرانقدر وبسایت ارسال خواهد شد.

دارای مجوز

تمامی كالاها، دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعایت فروشگاه تابع قوانين جمهوری اسلامی ايران است.