بست , اسپیسر , گلند , پیچ / اسپیسر فلزی

ویژگی‌های دسته‌بندی

جستجو در محصولات دسته‌بندی

اسپیسر فلزی 0.7 سانتی فلزی FM

۱۹,۲۶۰ ریال ۱۸,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 0.8 سانتی فلزی FM

اسپیسر 8 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 0.8 سانتی متری فلزی ای...

۲۰,۹۷۲ ریال ۱۹,۶۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 4.5 سانتی فلزی FF

۷۰,۶۲۰ ریال ۶۶,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 0.5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 5 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 0.5 سانتی متری فلزی ای...

۱۶,۰۵۰ ریال ۱۵,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1 سانتی فلزی FM

اسپیسر 10 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 1 سانتی متری فلزی ایج...

۲۲,۴۷۰ ریال ۲۱,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1.5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 15 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 1.5 سانتی متری فلزی ا...

۳۲,۱۰۰ ریال ۳۰,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2 سانتی فلزی FM

اسپیسر 20 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 2 سانتی متری فلزی ایج...

۳۸,۵۲۰ ریال ۳۶,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2.5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 25 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 2.5 سانتی متری فلزی ا...

۴۲,۸۰۰ ریال ۴۰,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3 سانتی فلزی FM

اسپیسر 30 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 3 سانتی متری فلزی ایج...

۵۶,۷۱۰ ریال ۵۳,۰۰۰ ریال

پیچ و مهره فلزی اسپیسر 3X6 میلی

۲,۶۷۵ ریال ۲,۵۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 4 سانتی فلزی FM

اسپیسر 40 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 4 سانتی متری فلزی ایج...

۶۳,۱۳۰ ریال ۵۹,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3.5 سانتی فلزی FM

۶۰,۹۹۰ ریال ۵۷,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 50 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 5 سانتی متری فلزی ایج...

۶۸,۴۸۰ ریال ۶۴,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 0.5 سانتی فلزی FF

۱۲,۸۴۰ ریال ۱۲,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1 سانتی فلزی FF

۲۱,۴۰۰ ریال ۲۰,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1.5 سانتی فلزی FF

۲۵,۶۸۰ ریال ۲۴,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2 سانتی فلزی FF

۳۲,۱۰۰ ریال ۳۰,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2.5 سانتی فلزی FF

۴۲,۸۰۰ ریال ۴۰,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3 سانتی فلزی FF

۴۴,۹۴۰ ریال ۴۲,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3.5 سانتی فلزی FF

۵۶,۷۱۰ ریال ۵۳,۰۰۰ ریال

تخفیف‌های ویژه

با عضویت در وبسایت از تخفیف‌های ویژه برخوردار خواهید شد، کدهای تخفیف تنها برای اعضا گرانقدر وبسایت ارسال خواهد شد.

دارای مجوز

تمامی كالاها، دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعایت فروشگاه تابع قوانين جمهوری اسلامی ايران است.