بست , اسپیسر , گلند / اسپیسر فلزی

ویژگی‌های دسته‌بندی

جستجو در محصولات دسته‌بندی

اسپیسر فلزی 0.7 سانتی فلزی FM

۶,۴۰۵ ریال ۶,۱۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 0.8 سانتی فلزی FM

اسپیسر 8 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 0.8 سانتی متری فلزی ای...

۷,۳۵۰ ریال ۷,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 0.5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 5 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 0.5 سانتی متری فلزی ای...

۵,۲۵۰ ریال ۵,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1 سانتی فلزی FM

اسپیسر 10 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 1 سانتی متری فلزی ایج...

۷,۳۵۰ ریال ۷,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1.5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 15 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 1.5 سانتی متری فلزی ا...

۸,۱۹۰ ریال ۷,۸۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2 سانتی فلزی FM

اسپیسر 20 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 2 سانتی متری فلزی ایج...

۱۰,۸۱۵ ریال ۱۰,۳۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2.5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 25 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 2.5 سانتی متری فلزی ا...

۱۳,۶۵۰ ریال ۱۳,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3 سانتی فلزی FM

اسپیسر 30 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 3 سانتی متری فلزی ایج...

۱۶,۸۰۰ ریال ۱۶,۰۰۰ ریال

پیچ و مهره فلزی اسپیسر 3X6 میلی

۱,۲۰۰ ریال ۱,۱۴۳ ریال

اسپیسر فلزی 4 سانتی فلزی FM

اسپیسر 40 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 4 سانتی متری فلزی ایج...

۲۲,۰۵۰ ریال ۲۱,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3.5 سانتی فلزی FM

۱۶,۲۷۵ ریال ۱۵,۵۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 50 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 5 سانتی متری فلزی ایج...

۲۱,۶۹۸ ریال ۲۰,۶۶۵ ریال

اسپیسر فلزی 0.5 سانتی فلزی FF

۵,۶۷۰ ریال ۵,۴۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1 سانتی فلزی FF

۵,۶۷۰ ریال ۵,۴۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1.5 سانتی فلزی FF

۸,۴۰۰ ریال ۸,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2 سانتی فلزی FF

۱۱,۵۵۰ ریال ۱۱,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2.5 سانتی فلزی FF

۱۳,۱۲۵ ریال ۱۲,۵۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3 سانتی فلزی FF

۱۵,۴۳۵ ریال ۱۴,۷۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3.5 سانتی فلزی FF

۱۴,۷۰۰ ریال ۱۴,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 4 سانتی فلزی FF

۱۴,۳۴۰ ریال ۱۳,۶۵۷ ریال

تخفیف‌های ویژه

با عضویت در وبسایت از تخفیف‌های ویژه برخوردار خواهید شد، کدهای تخفیف تنها برای اعضا گرانقدر وبسایت ارسال خواهد شد.

دارای مجوز

تمامی كالاها، دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعایت فروشگاه تابع قوانين جمهوری اسلامی ايران است.