بست , اسپیسر , گلند , پیچ / اسپیسر فلزی

ویژگی‌های دسته‌بندی

جستجو در محصولات دسته‌بندی

اسپیسر فلزی 0.7 سانتی فلزی FM

۹,۰۹۵ ریال ۸,۵۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 0.8 سانتی فلزی FM

اسپیسر 8 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 0.8 سانتی متری فلزی ای...

۱۰,۱۱۲ ریال ۹,۴۵۰ ریال

اسپیسر فلزی 4.5 سانتی فلزی FF

۳۳,۱۷۰ ریال ۳۱,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 0.5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 5 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 0.5 سانتی متری فلزی ای...

۹,۶۳۰ ریال ۹,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1 سانتی فلزی FM

اسپیسر 10 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 1 سانتی متری فلزی ایج...

۱۲,۳۰۵ ریال ۱۱,۵۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1.5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 15 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 1.5 سانتی متری فلزی ا...

۱۳,۶۹۶ ریال ۱۲,۸۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2 سانتی فلزی FM

اسپیسر 20 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 2 سانتی متری فلزی ایج...

۱۷,۶۵۵ ریال ۱۶,۵۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2.5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 25 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 2.5 سانتی متری فلزی ا...

۲۱,۹۳۵ ریال ۲۰,۵۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3 سانتی فلزی FM

اسپیسر 30 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 3 سانتی متری فلزی ایج...

۲۹,۹۶۰ ریال ۲۸,۰۰۰ ریال

پیچ و مهره فلزی اسپیسر 3X6 میلی

۱,۴۶۱ ریال ۱,۳۶۵ ریال

اسپیسر فلزی 4 سانتی فلزی FM

اسپیسر 40 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 4 سانتی متری فلزی ایج...

۳۲,۱۰۰ ریال ۳۰,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3.5 سانتی فلزی FM

۳۰,۴۹۵ ریال ۲۸,۵۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 50 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 5 سانتی متری فلزی ایج...

۳۴,۷۷۵ ریال ۳۲,۵۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 0.5 سانتی فلزی FF

۶,۷۴۱ ریال ۶,۳۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1 سانتی فلزی FF

۱۰,۷۰۰ ریال ۱۰,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1.5 سانتی فلزی FF

۱۰,۷۰۰ ریال ۱۰,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2 سانتی فلزی FF

۱۳,۹۱۰ ریال ۱۳,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2.5 سانتی فلزی FF

۲۰,۸۶۵ ریال ۱۹,۵۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3 سانتی فلزی FF

۱۸,۷۶۲ ریال ۱۷,۵۳۵ ریال

اسپیسر فلزی 3.5 سانتی فلزی FF

۲۸,۸۹۰ ریال ۲۷,۰۰۰ ریال

تخفیف‌های ویژه

با عضویت در وبسایت از تخفیف‌های ویژه برخوردار خواهید شد، کدهای تخفیف تنها برای اعضا گرانقدر وبسایت ارسال خواهد شد.

دارای مجوز

تمامی كالاها، دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعایت فروشگاه تابع قوانين جمهوری اسلامی ايران است.