بست , اسپیسر , گلند , پیچ / اسپیسر فلزی

ویژگی‌های دسته‌بندی

جستجو در محصولات دسته‌بندی

اسپیسر فلزی 0.7 سانتی فلزی FM

۱۲,۹۴۷ ریال ۱۲,۱۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 0.8 سانتی فلزی FM

اسپیسر 8 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 0.8 سانتی متری فلزی ای...

۱۲,۸۴۰ ریال ۱۲,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 4.5 سانتی فلزی FF

۴۴,۰۸۴ ریال ۴۱,۲۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 0.5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 5 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 0.5 سانتی متری فلزی ای...

۱۲,۷۳۳ ریال ۱۱,۹۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1 سانتی فلزی FM

اسپیسر 10 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 1 سانتی متری فلزی ایج...

۱۴,۹۸۰ ریال ۱۴,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1.5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 15 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 1.5 سانتی متری فلزی ا...

۲۰,۰۰۹ ریال ۱۸,۷۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2 سانتی فلزی FM

اسپیسر 20 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 2 سانتی متری فلزی ایج...

۲۳,۲۱۹ ریال ۲۱,۷۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2.5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 25 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 2.5 سانتی متری فلزی ا...

۲۷,۸۲۰ ریال ۲۶,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3 سانتی فلزی FM

اسپیسر 30 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 3 سانتی متری فلزی ایج...

۳۹,۸۰۴ ریال ۳۷,۲۰۰ ریال

پیچ و مهره فلزی اسپیسر 3X6 میلی

۱,۹۴۴ ریال ۱,۸۱۷ ریال

اسپیسر فلزی 4 سانتی فلزی FM

اسپیسر 40 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 4 سانتی متری فلزی ایج...

۴۴,۶۱۹ ریال ۴۱,۷۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3.5 سانتی فلزی FM

۴۰,۴۴۶ ریال ۳۷,۸۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 50 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 5 سانتی متری فلزی ایج...

۴۷,۰۸۰ ریال ۴۴,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 0.5 سانتی فلزی FF

۸,۹۸۸ ریال ۸,۴۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1 سانتی فلزی FF

۱۲,۸۴۰ ریال ۱۲,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1.5 سانتی فلزی FF

۱۶,۰۵۰ ریال ۱۵,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2 سانتی فلزی FF

۱۹,۲۶۰ ریال ۱۸,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2.5 سانتی فلزی FF

۲۴,۶۱۰ ریال ۲۳,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3 سانتی فلزی FF

۳۶,۱۶۶ ریال ۳۳,۸۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3.5 سانتی فلزی FF

۳۸,۴۱۳ ریال ۳۵,۹۰۰ ریال

تخفیف‌های ویژه

با عضویت در وبسایت از تخفیف‌های ویژه برخوردار خواهید شد، کدهای تخفیف تنها برای اعضا گرانقدر وبسایت ارسال خواهد شد.

دارای مجوز

تمامی كالاها، دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعایت فروشگاه تابع قوانين جمهوری اسلامی ايران است.