بست , اسپیسر , گلند , پیچ / اسپیسر فلزی

ویژگی‌های دسته‌بندی

جستجو در محصولات دسته‌بندی

اسپیسر فلزی 0.7 سانتی فلزی FM

۷,۳۵۰ ریال ۷,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 0.8 سانتی فلزی FM

اسپیسر 8 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 0.8 سانتی متری فلزی ای...

۸,۴۰۰ ریال ۸,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 0.5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 5 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 0.5 سانتی متری فلزی ای...

۵,۲۵۰ ریال ۵,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1 سانتی فلزی FM

اسپیسر 10 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 1 سانتی متری فلزی ایج...

۱۰,۵۰۰ ریال ۱۰,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1.5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 15 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 1.5 سانتی متری فلزی ا...

۹,۴۵۰ ریال ۹,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2 سانتی فلزی FM

اسپیسر 20 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 2 سانتی متری فلزی ایج...

۱۷,۱۱۵ ریال ۱۶,۳۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2.5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 25 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 2.5 سانتی متری فلزی ا...

۱۵,۷۵۰ ریال ۱۵,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3 سانتی فلزی FM

اسپیسر 30 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 3 سانتی متری فلزی ایج...

۱۷,۸۵۰ ریال ۱۷,۰۰۰ ریال

پیچ و مهره فلزی اسپیسر 3X6 میلی

۱,۲۰۰ ریال ۱,۱۴۳ ریال

اسپیسر فلزی 4 سانتی فلزی FM

اسپیسر 40 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 4 سانتی متری فلزی ایج...

۱۹,۹۵۰ ریال ۱۹,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3.5 سانتی فلزی FM

۱۸,۳۷۵ ریال ۱۷,۵۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 50 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 5 سانتی متری فلزی ایج...

۲۱,۶۹۸ ریال ۲۰,۶۶۵ ریال

اسپیسر فلزی 0.5 سانتی فلزی FF

۵,۶۷۰ ریال ۵,۴۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1 سانتی فلزی FF

۱۰,۵۰۰ ریال ۱۰,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1.5 سانتی فلزی FF

۹,۴۵۰ ریال ۹,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2 سانتی فلزی FF

۱۳,۱۲۵ ریال ۱۲,۵۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2.5 سانتی فلزی FF

۱۴,۱۷۵ ریال ۱۳,۵۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3 سانتی فلزی FF

۱۵,۴۳۵ ریال ۱۴,۷۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3.5 سانتی فلزی FF

۱۴,۷۰۰ ریال ۱۴,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 4 سانتی فلزی FF

۱۴,۳۴۰ ریال ۱۳,۶۵۷ ریال

تخفیف‌های ویژه

با عضویت در وبسایت از تخفیف‌های ویژه برخوردار خواهید شد، کدهای تخفیف تنها برای اعضا گرانقدر وبسایت ارسال خواهد شد.

دارای مجوز

تمامی كالاها، دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعایت فروشگاه تابع قوانين جمهوری اسلامی ايران است.