بست , اسپیسر , گلند , پیچ / اسپیسر فلزی

ویژگی‌های دسته‌بندی

جستجو در محصولات دسته‌بندی

اسپیسر فلزی 0.7 سانتی فلزی FM

۷,۷۷۰ ریال ۷,۴۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 0.8 سانتی فلزی FM

اسپیسر 8 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 0.8 سانتی متری فلزی ای...

۹,۴۵۰ ریال ۹,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 0.5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 5 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 0.5 سانتی متری فلزی ای...

۷,۳۵۰ ریال ۷,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1 سانتی فلزی FM

اسپیسر 10 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 1 سانتی متری فلزی ایج...

۹,۶۶۰ ریال ۹,۲۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1.5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 15 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 1.5 سانتی متری فلزی ا...

۱۱,۵۵۰ ریال ۱۱,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2 سانتی فلزی FM

اسپیسر 20 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 2 سانتی متری فلزی ایج...

۱۷,۱۱۵ ریال ۱۶,۳۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2.5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 25 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 2.5 سانتی متری فلزی ا...

۱۵,۷۵۰ ریال ۱۵,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3 سانتی فلزی FM

اسپیسر 30 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 3 سانتی متری فلزی ایج...

۱۷,۸۵۰ ریال ۱۷,۰۰۰ ریال

پیچ و مهره فلزی اسپیسر 3X6 میلی

۱,۳۶۵ ریال ۱,۳۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 4 سانتی فلزی FM

اسپیسر 40 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 4 سانتی متری فلزی ایج...

۲۳,۱۰۰ ریال ۲۲,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3.5 سانتی فلزی FM

۱۸,۳۷۵ ریال ۱۷,۵۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 50 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 5 سانتی متری فلزی ایج...

۲۱,۶۹۸ ریال ۲۰,۶۶۵ ریال

اسپیسر فلزی 0.5 سانتی فلزی FF

۵,۶۷۰ ریال ۵,۴۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1 سانتی فلزی FF

۸,۸۲۰ ریال ۸,۴۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1.5 سانتی فلزی FF

۹,۲۴۰ ریال ۸,۸۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2 سانتی فلزی FF

۱۳,۱۲۵ ریال ۱۲,۵۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2.5 سانتی فلزی FF

۱۴,۱۷۵ ریال ۱۳,۵۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3 سانتی فلزی FF

۱۶,۴۸۵ ریال ۱۵,۷۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3.5 سانتی فلزی FF

۱۴,۷۰۰ ریال ۱۴,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 4 سانتی فلزی FF

۱۴,۳۴۰ ریال ۱۳,۶۵۷ ریال

تخفیف‌های ویژه

با عضویت در وبسایت از تخفیف‌های ویژه برخوردار خواهید شد، کدهای تخفیف تنها برای اعضا گرانقدر وبسایت ارسال خواهد شد.

دارای مجوز

تمامی كالاها، دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعایت فروشگاه تابع قوانين جمهوری اسلامی ايران است.