بست , اسپیسر , گلند , پیچ / اسپیسر فلزی

ویژگی‌های دسته‌بندی

جستجو در محصولات دسته‌بندی

اسپیسر فلزی 0.7 سانتی فلزی FM

۱۵,۵۱۵ ریال ۱۴,۵۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 0.8 سانتی فلزی FM

اسپیسر 8 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 0.8 سانتی متری فلزی ای...

۱۶,۵۸۵ ریال ۱۵,۵۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 4.5 سانتی فلزی FF

۵۵,۶۴۰ ریال ۵۲,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 0.5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 5 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 0.5 سانتی متری فلزی ای...

۱۲,۸۴۰ ریال ۱۲,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1 سانتی فلزی FM

اسپیسر 10 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 1 سانتی متری فلزی ایج...

۱۹,۲۶۰ ریال ۱۸,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1.5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 15 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 1.5 سانتی متری فلزی ا...

۲۴,۶۱۰ ریال ۲۳,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2 سانتی فلزی FM

اسپیسر 20 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 2 سانتی متری فلزی ایج...

۳۱,۰۳۰ ریال ۲۹,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2.5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 25 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 2.5 سانتی متری فلزی ا...

۳۷,۴۵۰ ریال ۳۵,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3 سانتی فلزی FM

اسپیسر 30 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 3 سانتی متری فلزی ایج...

۴۴,۹۴۰ ریال ۴۲,۰۰۰ ریال

پیچ و مهره فلزی اسپیسر 3X6 میلی

۲,۶۸۲ ریال ۲,۵۰۷ ریال

اسپیسر فلزی 4 سانتی فلزی FM

اسپیسر 40 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 4 سانتی متری فلزی ایج...

۵۶,۷۱۰ ریال ۵۳,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3.5 سانتی فلزی FM

۴۹,۲۲۰ ریال ۴۶,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 5 سانتی فلزی FM

اسپیسر 50 میلی متر فلزی FM , از اسپیسر ها برای ایجاد فاصله بین دو یا چند برد الکترونیکی از هم برای حفظ امنیت , زیبایی , استحکام و ... استفاده می شود فاصله هوایی که توسط اسپیسر 5 سانتی متری فلزی ایج...

۷۵,۹۷۰ ریال ۷۱,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 0.5 سانتی فلزی FF

۱۰,۱۶۵ ریال ۹,۵۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1 سانتی فلزی FF

۱۷,۱۲۰ ریال ۱۶,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 1.5 سانتی فلزی FF

۲۲,۴۷۰ ریال ۲۱,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2 سانتی فلزی FF

۲۵,۶۸۰ ریال ۲۴,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 2.5 سانتی فلزی FF

۳۴,۲۴۰ ریال ۳۲,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3 سانتی فلزی FF

۳۹,۵۹۰ ریال ۳۷,۰۰۰ ریال

اسپیسر فلزی 3.5 سانتی فلزی FF

۴۴,۹۴۰ ریال ۴۲,۰۰۰ ریال

تخفیف‌های ویژه

با عضویت در وبسایت از تخفیف‌های ویژه برخوردار خواهید شد، کدهای تخفیف تنها برای اعضا گرانقدر وبسایت ارسال خواهد شد.

دارای مجوز

تمامی كالاها، دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعایت فروشگاه تابع قوانين جمهوری اسلامی ايران است.