سنسورها / سنسوردود و گاز

ویژگی‌های دسته‌بندی

جستجو در محصولات دسته‌بندی

سنسور گاز MQ7

۵۳۶,۳۶۹ ریال ۵۰۱,۲۷۹ ریال

سنسور گاز MQ131

۲,۸۲۰,۶۱۴ ریال ۲,۶۳۶,۰۸۸ ریال

سنسور گاز MQ135

MQ 135 سنسور آمونیاک , ترکیبات نیتروژن اکسید , الکل , بنزن , دود , کربن دی اکسید

۵۳۵,۰۰۰ ریال ۵۰۰,۰۰۰ ریال

سنسور گاز MQ136

MQ 136 سنسور دی اکسید گوگرد SO2

۳,۸۵۹,۷۷۹ ریال ۳,۶۰۷,۲۷۰ ریال

سنسور گاز MQ137

MQ137 سنسور آمونیاک NH3

۶,۸۲۸,۸۴۶ ریال ۶,۳۸۲,۰۹۹ ریال

سنسور گاز MQ2

MQ 2 سنسور گازهای LPG , H2 هیدروژن , PROPANE پروپان

۵۳۴,۴۳۳ ریال ۴۹۹,۴۷۰ ریال

سنسور گاز MQ3

MQ 3 سنسور گاز الکل ALCHOHOL

۲۸۵,۰۳۲ ریال ۲۶۶,۳۸۵ ریال

سنسور گاز MQ307

MQ 307 سنسور گاز کربن منو اکسید CO

۶۲۳,۵۰۳ ریال ۵۸۲,۷۱۳ ریال

سنسور گاز MQ309

MQ 309 سنسور گاز کربن منواکسید CO , متان METHANE

۶۲۳,۵۰۳ ریال ۵۸۲,۷۱۳ ریال

سنسور گاز MQ4

MQ 4 سنسور گاز طبیعی , متان

۵۱۹,۰۶۸ ریال ۴۸۵,۱۱۰ ریال

سنسور گاز MQ6

MQ 6 سنسور گاز با حساسیت بالا به LPG , ایزوبوتان ISO BUTANE , پروپان PROPANE

۶۷۴,۷۸۸ ریال ۶۳۰,۶۴۳ ریال

سنسور گاز MQ8

MQ 8 سنسور گاز هیدروژن H2

۶۴۰,۱۹۰ ریال ۵۹۸,۳۰۸ ریال

سنسور گاز MQ9

MQ 9 سنسور گاز متان ,  پروپان , منواکسید کربن Methane, Propane and CO

۵۷۰,۹۷۲ ریال ۵۳۳,۶۱۹ ریال

سوکت سنسور MQ

۵۹,۳۸۲ ریال ۵۵,۴۹۷ ریال

سنسور گاز MQ5

۵۰۱,۷۶۶ ریال ۴۶۸,۹۴۰ ریال

سنسور گاز TGS813

۱,۸۷۰,۵۱۱ ریال ۱,۷۴۸,۱۴۱ ریال

سنسور الکل MQ303A

۸۳۸,۱۹۰ ریال ۷۸۳,۳۵۵ ریال

سنسور الکل MQ303B

۹۸۰,۵۴۴ ریال ۹۱۶,۳۹۶ ریال

تخفیف‌های ویژه

با عضویت در وبسایت از تخفیف‌های ویژه برخوردار خواهید شد، کدهای تخفیف تنها برای اعضا گرانقدر وبسایت ارسال خواهد شد.

دارای مجوز

تمامی كالاها، دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعایت فروشگاه تابع قوانين جمهوری اسلامی ايران است.