ماژول ها و بردهای برنامه پذیر / شارژ - دشارژ

ماژول BMS یا Battery Management System یا ماژول حفاظت و کنترل شارژ و دشارژ باتری لیتیومی Lithium-Ion/Polymer استفاده می شود

ویژگی‌های دسته‌بندی

جستجو در محصولات دسته‌بندی

ماژول محافظ شارژ باتری لیتیومی 4 سل 30A

ماژول شارژ و د شارژ و همچنین محافظ شارژ باتری لیتیومی 4 سل مربعی 16.8 ولت. از این ماژول برای شارژ و دشارژ چهار باتری لیتیومی استفاده می شود. ماکزیمم جریان این ماژول 30 آمپر و ماکزیمم ولتاژ این ماژو...

۱,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ماژول شارژ باتری لیتیومی 2 سل مدل TP5100

ماژول شارژر و محافظ باتری لیتیومی مدل TP5100 می تواند به دلخواه کاربر 1 و یا 2 باتری لیتیومی را شارژ نماید. برای تعیین تک سل و یا دو سل بودن کافی است جامپر SET روی برد را لحیم نمایید.از ویژگی های م...

۲۶۵,۳۶۰ ریال ۲۴۸,۰۰۰ ریال

ماژول محافظ شارژ باتری لیتیومی 3 سل 10A

ماژول شارژر و محافظ Overcharge و Discharge باتری های لیتیومی 3 تایی سری شده با ماکزیمم جریان 10 آمپر , با استفاده از این ماژول می توانید برای سه عدد باتری 18650 لپ تاپی که با هم سری شده باشد استفاد...

۴۰۶,۶۰۰ ریال ۳۸۰,۰۰۰ ریال

ماژول محافظ شارژ باتری لیتیومی 5 سل 15A

ماژول شارژ و د شارژ و همچنین محافظ شارژ باتری لیتیومی 5 سل مستطیلی 21 ولت. از این ماژول برای شارژ و دشارژ پنج باتری لیتیومی استفاده می شود. ماکزیمم جریان این ماژول 15 آمپر و ماکزیمم ولتاژ این ماژول...

۹۶۳,۰۰۰ ریال ۹۰۰,۰۰۰ ریال

ماژول محافظ شارژ باتری لیتیومی 4 سل 4A

ماژول شارژ و د شارژ و همچنین محافظ شارژ باتری لیتیومی 4 سل مستطیلی 16.8 ولت. از این ماژول برای شارژ و دشارژ چهار باتری لیتیومی استفاده می شود. ماکزیمم جریان این ماژول 4 آمپر و ماکزیمم ولتاژ این ماژ...

۸۵۶,۰۰۰ ریال ۸۰۰,۰۰۰ ریال

ماژول محافظ شارژ باتری لیتیومی 3 سل 60A

ماژول شارژ و د شارژ و همچنین محافظ شارژ باتری لیتیومی 3 سل مستطیلی 12.6 ولت. از این ماژول برای شارژ و دشارژ سه باتری لیتیومی استفاده می شود. ماکزیمم جریان این ماژول 60 آمپر و ماکزیمم ولتاژ این ماژو...

۱,۲۸۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

ماژول محافظ شارژ باتری لیتیومی 1 سل 12A

ماژول شارژ و د شارژ و همچنین محافظ شارژ باتری لیتیومی 1 سل مستطیلی 4.2 ولت. از این ماژول برای شارژ و دشارژ یک باتری لیتیومی استفاده می شود. ماکزیمم جریان این ماژول 12 آمپر و ماکزیمم ولتاژ این ماژول...

۲۹۹,۶۰۰ ریال ۲۸۰,۰۰۰ ریال

ماژول محافظ شارژ باتری لیتیومی 2 سل 8A

ماژول شارژ و د شارژ و همچنین محافظ شارژ باتری لیتیومی 2 سل مستطیلی 8.4 ولت. از این ماژول برای شارژ و دشارژ دو باتری لیتیومی استفاده می شود. ماکزیمم جریان این ماژول 8 آمپر و ماکزیمم ولتاژ این ماژول ...

۳۱۰,۳۰۰ ریال ۲۹۰,۰۰۰ ریال

ماژول محافظ شارژ باتری لیتیومی 2 سل 4A

ماژول شارژ و د شارژ و همچنین محافظ شارژ باتری لیتیومی 2 سل مستطیلی 8.4 ولت. از این ماژول برای شارژ و دشارژ دو باتری لیتیومی استفاده می شود. ماکزیمم جریان این ماژول 4 آمپر و ماکزیمم ولتاژ این ماژول ...

۳۲۱,۰۰۰ ریال ۳۰۰,۰۰۰ ریال

ماژول محافظ شارژ باتری لیتیومی 3 سل 8A مثلثی

ماژول شارژ و د شارژ و همچنین محافظ شارژ باتری لیتیومی 3 سل مستطیلی 12.6 ولت. از این ماژول برای شارژ و دشارژ سه باتری لیتیومی استفاده می شود. ماکزیمم جریان این ماژول 8 آمپر و ماکزیمم ولتاژ این ماژول...

۶۹۵,۵۰۰ ریال ۶۵۰,۰۰۰ ریال

ماژول محافظ شارژ باتری لیتیومی 1 سل 4A سکه ای

ماژول شارژ و د شارژ و همچنین محافظ شارژ باتری لیتیومی 1 سل گرد 4.2 ولت. از این ماژول برای شارژ و دشارژ یک باتری لیتیومی استفاده می شود. ماکزیمم جریان این ماژول 4 آمپر و ماکزیمم ولتاژ این ماژول مقدا...

۳۱۵,۶۵۰ ریال ۲۹۵,۰۰۰ ریال

ماژول محافظ شارژ باتری لیتیومی 6 سل 15A

ماژول شارژ و د شارژ و همچنین محافظ شارژ باتری لیتیومی 6 سل مستطیلی 25.2 ولت. از این ماژول برای شارژ و دشارژ شش باتری لیتیومی استفاده می شود. ماکزیمم جریان این ماژول 15 آمپر و ماکزیمم ولتاژ این ماژو...

۸۸۸,۱۰۰ ریال ۸۳۰,۰۰۰ ریال

ماژول محافظ شارژ باتری لیتیومی 3 سل 40A

ماژول شارژ و د شارژ و همچنین محافظ شارژ باتری لیتیومی 3 سل مستطیلی 12.6 ولت. از این ماژول برای شارژ و دشارژ سه باتری لیتیومی استفاده می شود. ماکزیمم جریان این ماژول 40 آمپر و ماکزیمم ولتاژ این ماژو...

۱,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ماژول محافظ شارژ باتری لیتیومی 4 سل 10A

ماژول شارژ و د شارژ و همچنین محافظ شارژ باتری لیتیومی 4 سل مربعی 16.8 ولت. از این ماژول برای شارژ و دشارژ چهار باتری لیتیومی استفاده می شود. ماکزیمم جریان این ماژول 10 آمپر و ماکزیمم ولتاژ این ماژو...

۶۴۲,۰۰۰ ریال ۶۰۰,۰۰۰ ریال

ماژول محافظ شارژ باتری لیتیومی 4 سل 40A

ماژول شارژ و د شارژ و همچنین محافظ شارژ باتری لیتیومی 4 سل مستطیلی 25.2 ولت. از این ماژول برای شارژ و دشارژ چهار باتری لیتیومی استفاده می شود. ماکزیمم جریان این ماژول 40 آمپر و ماکزیمم ولتاژ این ما...

۱,۱۷۷,۰۰۰ ریال ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

ماژول شارژر باتری لیتیومی TP4056 - کانکتور TYPE-C

ماژول شارژر باتری لیتیوم با کانکتور TYPE-CSpecificationInput Voltage: 4.35-6V (recommended voltage 5V)Charging module: linear chargingCurrent: 1A adjustable.Charging accuracy: 1.5%.Input interface...

۱۴۷,۱۲۵ ریال ۱۳۷,۵۰۰ ریال

ماژول محافظ شارژ باتری لیتیومی 1 سل 4A

ماژول شارژ و د شارژ و همچنین محافظ شارژ باتری لیتیومی 1 سل مستطیلی 4.2 ولت. از این ماژول برای شارژ و دشارژ یک باتری لیتیومی استفاده می شود. ماکزیمم جریان این ماژول 4 آمپر و ماکزیمم ولتاژ این ماژول ...

۱۶۰,۵۰۰ ریال ۱۵۰,۰۰۰ ریال

ماژول محافظ شارژ باتری لیتیومی 3 سل 25A

ماژول شارژ و د شارژ و همچنین محافظ شارژ باتری لیتیومی 3 سل مستطیلی 12.6 ولت. از این ماژول برای شارژ و دشارژ سه باتری لیتیومی استفاده می شود. ماکزیمم جریان این ماژول 25 آمپر و ماکزیمم ولتاژ این ماژو...

۹۰۹,۵۰۰ ریال ۸۵۰,۰۰۰ ریال

ماژول محافظ شارژ باتری لیتیومی 3 سل 6A مناسب دریل شارژی و پیچ گوشتی شارژی

ماژول شارژ و د شارژ و همچنین محافظ شارژ باتری لیتیومی 3 سل مثلثی با پلیت و جک اتصال مناسب برخی پیچ گوشتی شارژی و دریل شارژی های دستی. از این ماژول برای شارژ و دشارژ سه باتری لیتیومی استفاده می شود....

۱,۰۱۶,۵۰۰ ریال ۹۵۰,۰۰۰ ریال

ماژول شارژر باتری لیتیومی TP4056

۷۹,۱۸۰ ریال ۷۴,۰۰۰ ریال

تخفیف‌های ویژه

با عضویت در وبسایت از تخفیف‌های ویژه برخوردار خواهید شد، کدهای تخفیف تنها برای اعضا گرانقدر وبسایت ارسال خواهد شد.

دارای مجوز

تمامی كالاها، دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعایت فروشگاه تابع قوانين جمهوری اسلامی ايران است.